Ułatwienia dostępu


160. rocznica powstania styczniowego.
Powstanie styczniowe to największy i ostatni w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie, w którym zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób, odcisnęło ogromne piętno na dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń Polaków. Zakończeniem tych dążeń było odzyskanie niepodległości po zakończeniu I wojny światowej w roku 1918.