Ułatwienia dostępu


Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 r., obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują w chwili obecnej na terytorium całego kraju.
Wprowadzone stopnie alarmu oznaczają:
1. bezwzględny zakaz wstępu do szkoły/przedszkola osobom postronnym;
2. konieczność zwrócenia zwiększonej uwagi na pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu szkoły/przedszkola;
Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni oraz petenci, którzy uzyskali zgodę dyrektora zespołu na wejście do szkoły.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.