Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i siłę człowieka.

Z okazji Świąt życzmy wielu łask bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa,

a blask chwały zmartwychwstania niech przyświeca codziennym pracom.

Niech te Święta przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Dyrektor, pracownicy, uczniowie i przedszkolaki

    Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

   w Biskupicach Radłowskich