14 października 2020 roku był bardzo obfity w wydarzenia w naszej szkole. Tego dnia w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny dla wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili swoje umiejętności i udowodnili, że są godni miana ucznia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich. Wspaniały występ pierwszoklasistów zyskał uznanie wśród oglądających i zostali oni nagrodzeni gromkimi brawami.

Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor  dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Również rodzice uczniów  wspierali dzieci w tej ważnej chwili oraz zorganizowali „słodkie” przyjęcie dla wszystkich obecnych. W niezwykłym wydarzeniu towarzyszyła uczniom wychowawczyni – pani Janina Padło, dla której był to równocześnie ostatni dzień pracy w charakterze czynnego nauczyciela, bowiem zakończyła pracę w szkole i przeszła na zasłużony odpoczynek. Pani Janina w ciepłych słowach została pożegnana przez dyrektora Zespołu i Grono Pedagogiczne. Do dziękujących dołączył prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie – pan Zbigniew Madej i sołtys wsi pan Kazimierz Sarnecki. Swoje podziękowania złożyli uczniowie i rodzice.  Nie obeszło się bez wspomnień i ze wzruszenia wielu uczestnikom spotkania niejedna łza zakręciła się w oku. Pani Janinie dziękujemy za lata pracy i życzymy radości i odpoczynku oraz wiele zdrowia na nowym etapie życia. Nie rozstajemy się – mówimy do widzenia.