35 rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy - patrona Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach Radłowskich społeczność szkolna uczciła uroczystym apelem w dniu 12 października 2020r. Uczniowie klasy siódmej w wojskowych mundurach i krakowskich strojach ludowych zaciągnęli wartę honorową przy Tablicy Pamięci Patrona. Zapaleniem znicza i minutą ciszy złożono hołd wybitnemu politykowi, który całe życie poświęcił walce o wolność i niepodległość Polski oraz o sprawiedliwość i równe prawa dla  mieszkańców wsi. Uczniowie w dwóch scenach teatralnych przybliżyli sylwetkę Stanisława Mierzwy. W zaprezentowanej scenie z komunistycznego więzienia we Wronkach, dla prześladowanych działaczy opozycji i z PSL, ukazano humanitarną postawę Stanisława Mierzwy i jego troskę o innych współwięźniów. W drugiej scenie przedstawiono bliski kontakt i relacje Stanisława Mierzwy z mieszkańcami Biskupic Radłowskich.

Po opuszczeniu stalinowskiego więzienia mecenas nie wyrzekł się swojej rodzinnej wioski, starał się służyć i wspierać ją. Inicjował i wspomagał razem z mieszkańcami wiele przedsięwzięć na rzecz poprawy ich życia i uczczenia pamięci bohaterów Biskupic Radłowskich. Zaangażował się w pomoc przy gazyfikacji wsi, budowie szkoły, domu kultury, kościoła, pomnika poległych żołnierzy w „Bitwie o Most” w 1939 roku oraz odznaczenia miejscowości Krzyżem Walecznych. Z przypadającą rocznicą śmierci Patrona szkoły zbiegła się wizyta pana Wojciecha Mierzwy, który 24 września odwiedził Zespół Szkolno – Przedszkolny. W czasie wizyty syn Patrona przekazał w obecności prezesa Stowarzyszenia pana Zbigniewa Madeja Dyrektorowi Zespołu kopię Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Wierzchosławice nadanego Stanisławowi Mierzwie 16 sierpnia 2020 roku przez tamtejszą Radę Gminy. W czasie uroczystego apelu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonali uroczystego zawieszenia obok Tablicy Pamięci Patrona Aktu Honorowego Obywatelstwa Gminy Wierzchosławice. Apel przygotował i prowadził nauczyciel historii Roman Głowacki.