Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2020 r. (tj. środa) odbędzie się zebranie z Rodzicami

W związku panującą sytuacją zebrania odbywać się będą tylko w klasach według porządku: 

- godz. 16:30 - przedszkole - grupa dzieci młodszych i klasa VI

- godz. 16.45 - przedszkole - grupa dzieci starszych

- godz. 17:00 - szkoła - klasy I - III

- godz. 17:30 - szkoła - klasy - IV - V i klasa VII

W czasie przebywania na terenie placówki prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa

(maseczki, dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans)

Serdecznie zapraszamy