Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 1. Niepubliczne Przedszkole:
  - deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola prosimy złożyć w terminie od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 10 czerwca 2020 roku.
  - wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne prosimy złożyć w terminie od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 10 czerwca 2020 roku.
  Wniosek można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00
  gotowy wniosek można pobrać również tutaj: Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa:
  - wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2020/2021 prosimy złożyć w terminie od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 10 czerwca 2020 roku.
  Wniosek można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00
  gotowy wniosek można pobrać również tutaj: Wiosek zgłoszenia dziecka do szkoły
 3. Opieka świetlicowa:
  - kartę dotyczący zgłoszenia dziecka do szkolnej świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 prosimy złożyć w terminie od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 10 czerwca 2020 roku.
   Kartę można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00
  wniosek można pobrać również tutaj: Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej