Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Za nami kilka tygodni nauki zdalnej, przed nami kolejny okres - do 24 maja br. kształcenia na odległość. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwa, czy w tym roku szkolnym uczniowie jeszcze  wrócą do stacjonarnego trybu nauki. Mamy świadomość , że nie jest to sytuacja komfortowa dla uczniów i rodziców. Doceniamy trud włożony w przygotowanie do zajęć - tym bardziej, że opiera się na pracy samodzielnej ucznia i często z Państwa udziałem i zaangażowaniem czasowym. Ważne jest, aby uczniowie nie zaprzepaścili potencjału intelektualnego i twórczego. Systematyczna praca, kontakt z książkami, zeszytami z pewnością nie zastąpi kontaktu z nauczycielami, ale da dzieciom możliwość samorozwoju. Wykonywanie  w terminie zadań przesyłanych przez nauczycieli jest bardzo ważne. Każda przesłana praca jest wartościowa, a wybrane prace podlegają ocenie. Jeżeli jacyś uczniowie z jakiegoś ważnego powodu nie mają możliwości przesłania pracy w terminie prosimy taką informację przekazać nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu lub wychowawcy klasy. Wszyscy nauczyciele posiadają adresy służbowe i przez nie można się z nimi kontaktować. Spróbujemy znaleźć dobre rozwiązanie problemu. W związku z sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy i aby umożliwić lepszy kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami, z początkiem maja chcemy uruchomić dla uczniów starszych klas (IV – VIII) możliwość konsultacji i rozmów online z nauczycielami. Planujemy również, aby na wybranych przedmiotach nauczyciel „spotykał się” co jakiś czas z całą klasą online, również przy użyciu wybranej aplikacji. O szczegółach poinformujemy zainteresowanych w niedługim czasie. Przypominamy jednocześnie, że wszystkich uczniów obowiązuje realizacja wypełniania obowiązku szkolnego. Czas do czerwca nie jest czasem ferii ani wakacji. Konieczna jest codzienna systematyczna praca i nauka. Prosimy, aby Państwo sprawowali w tym okresie szczególny nadzór nad systematyczną nauką swoich dzieci. Zwracamy się również z prośbą o dopilnowanie wykonywania zadań przez uczniów i przesłania prac dzieci, aby nauczyciele mogli je na bieżąco oceniać. Uczniowie mogą swoją pracą i wykonywanymi zadaniami wypracować wyższe oceny, do czego zachęcamy. Przy ustalaniu oceny rocznej z zachowania, wychowawcy klas będą również brać pod uwagę częstotliwość kontaktów ucznia w czasie nauki zdalnej z nauczycielami, dlatego prosimy uczniów, aby o tym pamiętali. Uczniów klasy ósmej czeka w połowie czerwca egzamin ósmoklasisty. Czas, który pozostał do egzaminu niech uczniowie wykorzystają na powtórki i ewentualne uzupełnienie braków.
Liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie uczniów.