UWAGA!!!

Po nowe materiały do pracy zapraszamy od 25.03 (środa). Materiały będą dostępne dla uczniów na skrzynkach pocztowych e-mali poszczególnych klas. Hasła do skrzynek zostaną przekazana rodzicom uczniów przez wychowawców klas we wtorek w godzinach południowych.

 

Tydzień 1: 16.03 - 20.03

Klasa I

Poniedziałek
- MatematykaPodręcznik str.19    Zeszyt ćw.23  (Pod lekcją ćw. 3 z podr. s. 19)
- Język polski Podręcznikstr. 34 i 35     Zeszyt ćw.str.27-28

Wtorek
- Matematyka  Podręcznik str.20   Zeszyt ćw. str.24
- Język polski Podręcznik str. 34 i 35  Zeszyt ćw. str.29 

Środa
-Matematyka  Zeszyt ćw. str.25 i str.26
-Język polski Podręcznik str.36- 37 Zeszyt ćw. str.30

Czwartek
-Matematyka    Zeszyt ćw. str.27-28
-Język polski Podręcznik str. 38-39  Zeszyt ćw. str. 31

Piątek
-Matematyka
Mat zoo.pl   ZAAWANSOWANE ZADANIA TEKSTOWE Z DODAWANIA I ODEJMOWANIA W ZAKRESIE 20

-Język polski
Czytamy i opowiadamy.
Podręcznik str. 38-39 ( Odpowiedz ustnie na pytania spod tekstu)

W wolnym czasie można ćwiczyć online Mat zoo.pl oraz na bieżąco uzupełniać ćwiczenia do kaligrafii.

j. angielski:
Proszę uzupełnić str. 37-38 w zeszycie ćwiczeń. Dodatkowo, aby utrwalić słownictwo, można skorzystać ze strony https://edesk.pearson.pl/, gdzie po założeniu konta i wpisaniu kodu z okładki zeszytu ćwiczeń można uzyskać dostęp do wszystkich nagrań, kart obrazkowych oraz gier interaktywnych do podręcznika New English Adventure. Wszystkie piosenki i nagrania do podręcznika znajdują się także na dołączonej do podręcznika płycie CD.

j. niemiecki:
Utrwalenie kolorów w języku niemieckim poprzez zadania z zeszytu ćwiczeń:
Zadanie na stronie 44 – uczniowie podają swoje propozycje i porównują kolory: przejścia dla pieszych, świateł, tablicy z nazwą ulicy, samochodu policyjnego oraz skrzynki na listy w Niemczech i w Polsce. Kolorują wskazane elementy.
Zadania na stronie 46 i 47 – uczniowie powtarzają kolory poznane w rozdziale 5.

religia:
Temat: Spotkanie w Wieczerniku. Wielki Czwartek
Temat: Pan Jezus umiera na krzyżu

Klasa II

Poniedziałek
- Matematyka
Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100. Podręcznik str.22
Mat zoo.pl Temat: WPISZ LICZBY ROSNĄCO W ZAKRESIE 100

- Język polski
Temat: Witaj, wiosno! (Pod lekcją przepisz informację z niebieskiej ramki s. 47)
Podręcznik str. 46 i 47
Zeszyt ćw.str.58-59

Wtorek
- Matematyka
Temat: Liczby w zakresie 100- porównywanie różnicowe
Podręcznik str. 23 (ćw. 2 zapisz w zeszycie )  Zeszyt ćw. str.34 

- Język polski
Temat: Czy już widać wiosnę w lesie?
Podręcznik str. 48-49 Zeszyt ćw. str. 60-61

Środa
- Matematyka
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Zeszyt ćw. str.35 i str.36

- Język polski
Temat: Sztuka pisana – opisujemy przebiśnieg.
Podręcznik str. 50 (napisz w zeszycie opis przebiśniegu)

Czwartek
- Matematyka
Temat: Liczby w zakresie 100 - obliczenia pieniężne.
Podręcznik str.24 (ćw. 3 do zeszytu)   Zeszyt ćw. str.37

- Język polski
Temat: Nasze wiosenne porządki.
Podręcznik str. 51-52 Zeszyt ćw. str. 62-63

Piątek
- Matematyka
Temat: Poznawanie siły nabywczej pieniądza- zadania.
Zeszyt ćw. str.38 Podręcznik str.25

- Język polski
Temat: Czytamy i opowiadamy.
Podręcznik str. 48-49 (Odpowiedz ustnie na pytania spod tekstu)
Zeszyt ćw. str. 64-65

Zadania lub polecenia, które mogą sprawić trudności, proszę pozostawić do rozwiązania po powrocie do szkoły. W razie pytań, lub jakichkolwiek wątpliwości, podaję kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

j. angielski:
Proszę uzupełnić str. 36-37 w zeszycie ćwiczeń. Dodatkowo, aby utrwalić słownictwo, można skorzystać ze strony https://edesk.pearson.pl/, gdzie po założeniu konta i wpisaniu kodu z okładki zeszytu ćwiczeń można uzyskać dostęp do wszystkich nagrań, kart obrazkowych oraz gier interaktywnych do podręcznika New English Adventure. Wszystkie piosenki i nagrania do podręcznika znajdują się także na dołączonej do podręcznika płycie CD.

j. niemiecki:
Powtórzenie nazw dni tygodnia i zabaw zimą w języku niemieckim poprzez zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 57. Do ćwiczeń dołączona jest płyta CD, na której znajdują się nagrania aby uczniowie powtarzali wyrażenia, utrwalając poprawną wymowę oraz zapisali je w wyznaczonych miejscach

Przykład: Wir laufen Schlittschuh . – My jeździmy na łyżwach

religia:
Temat: Umiemy dzielić się z innymi
Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Klasa III

j. polski:
Podręcznik od str. 33 do 44 i wg nich zrobić ćwiczenia od 38 do 52

matematyka:
Zeszyt ćwiczeń od str. 27 do 40

j. angielski:
Proszę uzupełnić str. 36-37 w zeszycie ćwiczeń. Dodatkowo, aby utrwalić słownictwo, można skorzystać ze strony https://edesk.pearson.pl/, gdzie po założeniu konta i wpisaniu kodu z okładki zeszytu ćwiczeń można uzyskać dostęp do wszystkich nagrań, kart obrazkowych oraz gier interaktywnych do podręcznika New English Adventure. Wszystkie piosenki i nagrania do podręcznika znajdują się także na dołączonej płycie CD.

j. niemiecki:
Powtórzenie i utrwalenie nazw mebli w języku niemieckim oraz podawanie ich lokalizacji poprzez zadania 9 i 10 z zeszytu ćwiczeń na stronie 53

Przydatne słownictwo:
rechts – po prawej stronie
links – po lewej stronie
vorne – z przodu
hinten – z tyłu

religia:
Proszę o zapoznanie się z następującymi katechezami:
31. Stół słowa Bożego.
32. Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa.

Klasa IV

j. polski:
Uczniowie powinni utrwalać podstawowe wiadomości o poznanych częściach mowy, takich jak: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe = przyimek z rzeczownikiem), spójnik. Ćwiczyć odmianę rzeczowników oraz przymiotników przez przypadki i czasowników przez osoby, liczby, czasy i rodzaje. Umieć rozpoznawać poznane części mowy w zdaniach, w tekście. Oprócz tego utrwalać podstawowe zasady ortograficzne pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” oraz „nie” z różnymi częściami mowy.
Uczniowie mają wykonać swój projekt - zadany już wcześniej w szkole - komiks (przypominam: nie krótszy niż na cztery strony formatu A4, może być trochę dłuższy, jeśli opowiadana historia będzie tego wymagała). Temat dowolny.
Do uzupełnienia ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: wszystko od str. 72-74 („Pisownia wyrazów z ch i h”).
Przypomnieć sobie wiadomości o poznanych środkach językowych (poetyckich): epitet, porównanie, przenośnia/ uosobienie, ożywienie – wykonać w zeszycie ćwiczeń „Zestaw 1 – zadania do tekstów” od str. 134 - 138.

Proszę czytać z podręcznika szkolnego zamieszczone w nim legendy i baśnie.

j. angielski:
Proszę uzupełnić str. 61 w zeszycie ćwiczeń, a także przeczytać dialogi ze str. 64 w podręczniku, a następnie uzupełnić str. 62-63 w zeszycie ćwiczeń. Ponadto, zachęcam do korzystania z darmowej aplikacji Quizlet (https://quizlet.com/pl/371556315/junior-explorer-4-unit-5-flash-cards/)

j. niemiecki:
Stunde
Thema: Ist das ein Bett? - Czy to jest łóżko?
Cele:

 • Uczniowie znają nazwy mebli i pomieszczeń w domu w j. niemieckim
 • Uczniowie potrafią budować zdania przeczące za pomocą słów kein i keine.

Notatka do zeszytu:

 • Aby zaprzeczyć rzeczowniki rodzaju męskiego (np. der Stuhl) i nijakiego (np. das Bett) używamy słowa kein

Np. Das ist ein Stuhl. To jest krzesło.        =>    Das ist kein Stuhl. – To nie jest krzesło.

Das ist ein Bett. To jest łóżko.            =>    Das ist kein Bett. – To nie jest łóżko.

Aby zaprzeczyć rzeczowniki rodzaju żeńskiego (np. die Dusche) używamy słowa keine

Np. Das ist eine Dusche. To jest prysznic.   =>    Das ist keine Dusche. – To nie jest prysznic.

Zadania do wykonania:

 • Zadania 8 i 9. na stronie 53 w podręczniku.( wybrać dowolne dwa przykłady i zapisać w zeszycie przedmiotowym)
 • zadanie 8. ze strony 59 oraz zadanie 9. na stronie 60. w zeszycie ćwiczeń

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania. Zachęcam do korzystania ze słowniczka na końcu podręcznika, gdzie znajduje się opracowane słownictwo do każdego działu.

matematyka:

Uwaga: Tematy lekcji wpisywać sukcesywnie do zeszytu przedmiotowego. W miarę możliwości przerabiać wszystkie zadania z podanych stron, a wskazane zadania
z podręcznika zapisywać pod notatką.
W razie pytań lub potrzeby wytłumaczenia jakiegoś zadania służę pomocą. Podaję adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekcja 1,2 (dwie jednostki lekcyjne)
Temat: Odcinki w kole i okręgu.

Uczeń:

 • zna pojęcia koła i okręgu,
 • umie wskazać różnicę między kołem i okręgiem,
 • umie wskazać przedmioty w życiu codziennym w kształcie koła i w kształcie okręgu,
 • potrafi wyróżniać spośród figur płaskich koła i okręgi,
 • zna elementy koła i okręgu. Pojęcia: promień, średnica, cięciwa (podręcznik GWO, strona 138) (Ważne!)
 • doskonali umiejętność kreślenia kół i okręgów o danym promieniu,
 • zna zależność między długością promienia i średnicy (Długość średnicy koła lub okręgu jest równa długości dwóch promieni, tzn, że średnica koła lub okręgu jest dwa razy dłuższa od jego promienia).
 • potrafi kreślić promienie, cięciwy i średnice okręgów lub kół spełniające podane warunki.

Notatka w zeszycie przedmiotowym: (zapisać kolorem zielonym, przerysować rysunek). Podręcznik strona 138.

Zadania:

 • Podręcznik GWO, klasa IV (strona 138 – 139). Zadania: 2/138, 4/139 i 5/139 uczeń zapisuje w zeszycie przedmiotowym, pod notatką.
 • Zeszyt ćwiczeń, str 50 - 51

Proszę, aby uczniowie doskonalili umiejętność kreślenia okręgów za pomocą cyrkla.

Lekcja 3, 4 (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Co to jest skala?

Uczeń:

 • zna pojęcie skali, wie do czego służy skala,
 • zna rodzaje skali: pomniejszająca (np. 1:2), powiększająca (np. 2:1), rzeczywista (1:1),
 • potrafi kreślić odcinki w skali, kreślić prostokąty i okręgi w skali,
 • obliczać długości odcinków w skali lub w rzeczywistości,
 • obliczać rzeczywiste wymiary obiektów narysowanych w skali,
 • potrafi zamieniać jednostki długości.

Wiadomości: podręcznik strony: 140, 141, 142.

Notatka w zeszycie przedmiotowym: (Podręcznik strona 140).

 

 

Zadania:

 • Podręcznik: strony: 142, 143, 144.

Zadania: 1/142, 2/ 142, 3/142, 7/144 uczniowie wykonują w zeszytach przedmiotowych.

Zeszyt ćwiczeń: strony: 52, 53.

historia:
Proszę zapoznać się z tematem: Jadwiga i Jagiełło

Karta pracy do pobrania: Jadwiga i Jagiełło

technika:
Proszę zapoznać się z podanym materiałem: Dział II Temat 5: Którędy bezpieczniej? – str. 43 - 45

informatyka:
Temat: Język polski w internecie.
Zapoznać się z lekcją 15 w podręczniku.
Wykonać zadanie 1 ze strony 64. Zapisać plik pod nazwą fabryka.doc
Z pomocą rodziców wysłać plik w załączniku na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 marca 2020 r.

muzyka:

Program: TVP KULTURA   proponuje cykl „Śladami wielkich kompozytorów”

2020-03-19 Czwartek godz. 14.20:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Beethovena

2020-03-20 Pątek godz.15:05:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Offenbacha

2020-03-25 Środa godz. 14.40:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Pucciniego

2020-03-27 Piątek godz. 14:50:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Liszta

2020-03-30 Poniedziałek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Vivaldiego

2020-03-31 Wtorek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Mozarta

Proszę wybrać sobie dowolny odcinek, obejrzeć i sporządzić notatkę o jednym wybranym kompozytorze. Wykonane zadanie proszę przesłać, podaję kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plastyka:
Bardzo proszę o wykonanie w tym wolnym czasie prac na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich staje się CHLEBEM ŻYCIA.

Zagadnienia rozszerzające temat:
Człowiek potrzebuje więc chleba. Zarówno tego, który jest “owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jak i tego, który “z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33).

(kazanie JP II na Mszy  św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, p. 9).

1. Przy rodzinnym stole.
2. Tajemnica wiary: Eucharystia – CHLEB ŻYCIA.
3. Dzielić się wiarą jak chlebem.
4. Etos pracy a wiara w Boga.
5. Wartość chleba i szacunek dla niego .
6. Odpowiedzialność za ziemię, która rodzi chleb.

religia: 
Temat: Dzień świadectwa największej miłości - Wielki Piątek 
Temat: Zmartwychwstanie Chrystusa moją mocą w życiu

Klasa V

j. polski:
Proszę o samodzielne opracowanie w zeszycie następującego tematu lekcji: Ernest Nemeczek – szeregowiec o wielkim sercu. Opis postaci z elementami charakterystyki.

Pod lekcją powinny się znaleźć wiadomości zgromadzone w oparciu o tekst lektury pt. „Chłopcy z Placu Broni” lub wyszukane online w Internecie, zgodnie z następującymi punktami (wpisać je do zeszytu):

 1. Przedstawienie postaci – kim był Nemeczek?
 2. Wygląd zewnętrzny.
 3. Cechy charakteru i usposobienia – jaki był? Przykłady z treści.
 4. Co sądziły o nim inne osoby? Przykłady.
 5. Moja ocena bohatera – co o nim sądzę?

Zadanie domowe (pisemnie w zeszycie):
Zastanów się i napisz, jak Ci się wydaje, czy ofiara poniesiona przez Nemeczka w obronie Placu Broni okazała się daremna, czy jednak stanowiła jakąś wartość? Uzasadnij swoje zdanie w oparciu o treść lektury i własne doświadczenia życiowe.
Poza tym proszę uzupełnić w zeszycie ćwiczeń: ortografia – wszystkie ćwiczenia od str. 75 – 85 (Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h; oraz pisownia „nie” z różnymi częściami mowy). A także z zakresu wiadomości o budowie wypowiedzeń powinny być wykonane wszystkie ćwiczenia (w zeszycie ćwiczeń) od str. 39 – 48 (część było już zrobione w szkole, ale nie wszyscy uczniowie byli wtedy obecni).

Do tego przeczytać wszystkie mity zamieszczone w podręczniku do klasy 5. (obowiązkowo) i można czytać sobie jeszcze dodatkowo inne, jeśli ktoś ma zbiór mitów greckich w domu.

j. angielski:
Proszę uzupełnić dodatkowe karty pracy otrzymane w środę, 11 marca. Ponadto, zachęcam do korzystania z darmowej aplikacji Quizlet (https://quizlet.com/pl/486047176/junior-explorer-5-unit-5-flash-cards/)

j. niemiecki:
Stunde
Thema: Ich will Tennis spielen lernen. – Chcę nauczyć się grać w tenisa
Cele:

 • Uczniowie potrafią nazywać dyscypliny sportowe i zainteresowania
 • Uczniowie potrafią wyrazić poziom umiejętności, życzenie związane z realizacją swoich zainteresowań oraz konieczność wykonania pewnych zadań z tym związanych

Notatka do zeszytu:
Czasownika modalnego wollen- chcieć używamy, by wyrazić czyjeś życzenie, a jego odmiana jest następująca:

wollen (chcieć)

Liczba poj.

Liczba mn.

ich will

wir wollen

du willst

ihr wollt

er/sie/es will

Sie/sie wollen

Np. Ich will in den Bergen klettern. – Chcę się wspinać w górach.

 • Czasownika modalnego müssen - musieć używamy by wyrazić konieczność, a jego odmiana jest następująca:

müssen (musieć)

Liczba poj.

Liczba mn.

ich muss

wir müssen

du musst

ihr müsst

er/sie/es muss

Sie/sie müssen

Np. Ich muss einen Kletterkurs besuchen – Muszę uczęszczać na kurs wspinaczki

Zadania do wykonania:

 • zadanie 7. str. 48 w podręczniku
 • zadanie 3. str. 59 zeszyt ćwiczeń
 • zadanie 5. str. 60 i zadanie 6 na str. 61 w zeszycie ćwiczeń

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania. Na stronie 76 w podręczniku jest opracowana notatka gramatyczna 1. Czasowniki modalne, z którą warto się zapoznać. Zachęcam do korzystania ze słowniczka na końcu podręcznika, gdzie znajduje się opracowane słownictwo do każdego działu.

matematyka:
Uwaga: Tematy lekcji wpisywać sukcesywnie do zeszytu przedmiotowego. W miarę możliwości przerabiać wszystkie zadania z podanych stron, a wskazane zadania z podręcznika zapisywać pod tematem lekcji lub notatką. W razie pytań lub potrzeby wytłumaczenia jakiegoś zadania służę pomocą. Podaję adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekcja 1, 2 (dwie jednostki lekcyjne)
Temat: Figury przystające

Uczeń:

 • zna pojęcie figur przystających, (Wiadomości: podręcznik strona 137),
 • umie wskazywać figury przystające,
 • umie rysować figury przystające,
 • potrafi dzielić figurę na określoną liczbę figur przystających.

Notatka: (uczeń wpisuje do zeszytu kolorem zielonym):
Figury, które mają taki sam kształt i taką samą wielkość nazywamy figurami przystającymi.

Zadania do wykonania:
Podręcznik GWO: strony:137, 138.
Zadanie 1/137 i 2/138 wykonać w zeszycie przedmiotowym.
Zeszyt ćwiczeń: strony: 39, 40. (W ćwiczeniu 2 – wycinanka. Pary figur przystających wkleić do zeszytu).

Lekcja 3, 4 (Te jednostki lekcyjne są podsumowaniem wiadomości i umiejętności z działu: „Figury geometryczne”).
Temat: Sprawdź, czy umiesz.

Uczeń:

 • umie narysować proste prostopadłe i proste równoległe,
 • zna kąty: wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające naprzemianległe,
 • rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne,
 • stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta,
 • rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez,
 • zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu.

Zadania do wykonania:

 • Zeszyt ćwiczeń: strony: 41, 42, 43.
 • Pod tematem lekcji w zeszycie przedmiotowym uczeń zapisuje:

Przed klasówką, a następnie zapisuje odpowiedzi do zadań z podręcznika, strona 139.

Test online (strona internetowa www.gwo.pl → strefa ucznia → szkoła podstawowa → klasa V → matematyka → testy online → Figury na płaszczyźnie).

historia:
Proszę zapoznać się z tematem: Bogowie i mity
Proszę zapoznać się z tematem: Średniowieczne miasto i wieś

Karta pracy do pobrania: Średniowieczne miasto i wieś

biologia:
Proponuję w tym tygodniu zagadnienia do opracowania:

 1. Funkcje korzenia, łodygi, liścia (podręcznik do biologii)
 2. Proponuję do obejrzenia  następujący film przyrodniczy: https://www.cda.pl/video/6475952f

geografia:
Proszę zapoznać się z materiałem: Dział III Temat 1: Przez lądy i oceany– str. 86 – 90
Na podstawie wiadomości z podręcznika proszę wykonać zadania: Zeszyt ćwiczeń – zad. 1– 4 str. 52 – 53

Przy opracowaniu tematu proszę zapoznać się materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/kontynenty-na-ziemi/D1Bw5HYBX

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48

technika:
W związku z terminową realizacją programu w klasie V nie zadaję dodatkowego materiału do opracowania na ten tydzień.

informatyka:
Temat: Graj melodie.
Zapoznać się z lekcją 12 w podręczniku.
Wykonać projekt ze strony 58 i 59, w Scratchu, w którym animowany bęben będzie odgrywał melodię piosenki „Wlazł kotek na płotek”.
W następnym tygodniu wzbogacić projekt zadaniem 2 ze strony 59.
Projekty będą oceniane w szkole na lekcji informatyki.

muzyka:

Program: TVP KULTURA   proponuje cykl „Śladami wielkich kompozytorów”

2020-03-19 Czwartek godz. 14.20:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Beethovena

2020-03-20 Pątek godz.15:05:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Offenbacha

2020-03-25 Środa godz. 14.40:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Pucciniego

2020-03-27 Piątek godz. 14:50:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Liszta

2020-03-30 Poniedziałek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Vivaldiego

2020-03-31 Wtorek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Mozarta

Proszę wybrać sobie dowolny odcinek, obejrzeć i sporządzić notatkę o jednym wybranym kompozytorze. Wykonane zadanie proszę przesłać, podaję kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plastyka:
Bardzo proszę o wykonanie w tym wolnym czasie prac na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich staje się CHLEBEM ŻYCIA.

Zagadnienia rozszerzające temat:
Człowiek potrzebuje więc chleba. Zarówno tego, który jest “owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jak i tego, który “z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33).

(kazanie JP II na Mszy  św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, p. 9).

1. Przy rodzinnym stole.
2. Tajemnica wiary: Eucharystia – CHLEB ŻYCIA.
3. Dzielić się wiarą jak chlebem.
4. Etos pracy a wiara w Boga.
5. Wartość chleba i szacunek dla niego .
6. Odpowiedzialność za ziemię, która rodzi chleb.

religia:
Proszę o zapoznanie się z następującymi katechezami:
34. Poznaję ojczyznę Mesjasza.
35. Kim jest Jezus Chrystus?

Klasa VI

j. polski:
Uczniowie powinni utrwalać swoje wiadomości na temat podstawowych części mowy i umieć je bezbłędnie rozpoznawać w zdaniach, w tekście. Powtórzyć solidnie wiadomości o budowie zdania pojedynczego – umieć wszystko o podmiocie, orzeczeniu, przydawce, dopełnieniu i okoliczniku (na podstawie wiadomości z lekcji, z podręcznika, zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń).
Ćwiczyć gramatyczny i logiczny rozbiór (wykres) zdania pojedynczego według wzoru z zeszytu, na wymyślonych przez siebie przykładach (można poszukać dodatkowych ćwiczeń w Internecie).
Nauczyć się rozróżniać związki wyrazowe – zgody, rządu i przynależności.
Należy dokończyć czytanie lektury pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika.
Proszę wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: ortografia - wszystkie od str.97 – 101.
Proszę przypomnieć sobie wiadomości o poznanych środkach językowych (poetyckich): epitet, porównanie, przenośnia (metafora), ożywienie, uosobienie, rymy.
Wykonać następnie ćwiczenia w zesz. ćw. (to będzie na ocenę): Zestaw 1. - zadania do tekstów – str. 146 – 147; Zestaw 2. - zadania do tekstów str. 150 – 154.

j. angielski:
Lesson 1
Topic: Ćwiczenie poznanych umiejętności z rozdziału 5
Zadania do wykonania:
zadnia od 2- 5 na stronie 70 i 71. Odpowiedzi należy zapisywać w zeszycie przedmiotowym

Lesson 2
Topic: Life in the future - Życie w przyszłości.
Cele:

 • w tym rozdziale pracujemy nad słownictwem związanym z życiem w przestrzeni kosmicznej.

Notatka do zeszytu:

 • Uczniowie zapoznają się ze słownictwem w części zatytułowanej Kosmos na str. 84 w podręczniku. Zapisują te wyrazy w zeszytach przedmiotowych

Zadania do wykonania

 • Uczniowie czytają dialog w zadaniu 1. na stronie 76 w podręczniku
 • Zadanie 2 str. 76 podr.- na podstawie dialogu należy udzielić odpowiedzi
 • zadania 3. str. 76 – należy uzupełnić zdania wpisując słowa, które pojawiło się w dialogu
 • zadanie 4. str. 77 – należy podpisać fotografie, używając słów z zielonej ramki nad zadaniem
 • zadanie 1. str 56 zeszyt ćwiczeń

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania. Zachęcam do korzystania ze słowników dostępnych online, które zawierają funkcję głośnika, by móc ćwiczyć poprawną wymowę. W razie pytań bądź trudności z zadaniami służę pomocą.

j. niemiecki:
Stunde
Thema: Bist du schon fit in Deutsch? - Czy jesteś już dobry z języka niemieckiego?
Cele:

 • Uczniowie utrwalają słownictwo i wiadomości zawarte w rozdziale 1 moduł 6. - znają nazwy wybranych lokali, sklepów, obiektów i instytucji życia publicznego; potrafią zapytać, gdzie się coś znajduje i udzielić odpowiedzi; znają przyimki z celownikiem.

Zadania do wykonania:

 • zadania zawarte w zeszycie ćwiczeń (końcowe strony) Bist du schon fit in Deutsch? / Modul 6, Kapitel 1

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania. Zachęcam do korzystania ze słowniczka na końcu podręcznika, gdzie znajduje się opracowane słownictwo do każdego działu.

matematyka:

Uwaga: Tematy lekcji wpisywać sukcesywnie do zeszytu przedmiotowego. W miarę możliwości przerabiać wszystkie zadania z podanych stron, a wskazane zadania z podręcznika zapisywać pod tematem lekcji lub notatką. W razie pytań lub potrzeby wytłumaczenia jakiegoś zadania służę pomocą. Podaję adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekcja 1, 2
Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
Uczeń:

 • zna zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach,
 • zna zasadę dodawania liczb o różnych znakach,
 • potrafi obliczyć sumę i różnicę liczb:

- całkowitych
- wymiernych

 • umie powiększyć lub pomniejszyć liczbę całkowitą o daną liczbę,
 • potrafi uzupełnić brakujące składniki, odjemną lub odjemnik w działaniu,
 • potrafi rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych

Zadania do wykonania:

 • Podręcznik GWO, klasa VI: strony:137, 138.

Zadania: 7/171. 8/171, 9/171 wykonać w zeszycie przedmiotowym.
Zeszyt ćwiczeń: od strony 80 do strony 83.

Lekcja 3, 4
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych.
Uczeń:

 • zna zasadę ustalania znaku iloczynu i ilorazu,
 • potrafi:

- obliczyć iloczyn i iloraz liczb całkowitych
- obliczyć kwadrat i sześcian liczb całkowitych
- ustalić znak iloczynu i ilorazu kilku liczb wymiernych
- ustalić znak wyrażenia arytmetycznego zawierającego kilka liczb wymiernych
- obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach całkowitych

Notatka w zeszycie przedmiotowym, kolorem zielonym, pod tematem lekcji:

(Z podręcznika strona 172 i strona 173)

Zadania do wykonania:

 • Podręcznik, strony 173, 174.

Zadania: 3/174, 4/174 wykonać w zeszycie przedmiotowym, pod notatką.

historia:
Proszę zapoznać się z tematem: Nowe potęgi europejskie
Proszę zapoznać się z tematem: W obronie granic Rzeczpospolitej

biologia:
Proponuję w tym tygodniu utrwalenie materiału  z następujących tematów; ,,Ryby,” i ,,Płazy.” Opracowanie zagadnienia - ,,Porównanie bezkręgowców z kręgowcami.” 
Polecam obejrzenie filmów przyrodniczych:
“Marsz pingwinów”
https://www.cda.pl/video/147999483
„Rezydencja surykatek”
https://www.cda.pl/video/540097aa/vfilm

geografia:
Proszę zapoznać się z materiałem: Dział IV Temat 1: Rolnictwo Danii i Węgier– str. 96 – 105
Na podstawie wiadomości z podręcznika proszę wykonać zadania: Zeszyt ćwiczeń – zad.3 – 6 str. 66 – 67

technika:
W związku z terminową realizacją programu w klasie VI nie zadaję dodatkowego materiału do opracowania na ten tydzień.

informatyka:
Temat: Ukryte liczby
Zapoznać się z lekcją 9 w podręczniku.
Dowiesz się czym jest algorytm i jaki jest algorytm znajdywania elementu największego i najmniejszego w środowisku Scratch.
Wykonać zadanie 1 ze strony 48. Zapisać projekt pod nazwą „minimum”.
Projekt będzie oceniony w szkole na lekcji informatyki.

muzyka:

Program: TVP KULTURA   proponuje cykl „Śladami wielkich kompozytorów”

2020-03-19 Czwartek godz. 14.20:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Beethovena

2020-03-20 Pątek godz.15:05:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Offenbacha

2020-03-25 Środa godz. 14.40:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Pucciniego

2020-03-27 Piątek godz. 14:50:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Liszta

2020-03-30 Poniedziałek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Vivaldiego

2020-03-31 Wtorek godz. 14:25:
Śladami wielkich kompozytorów - Śladami Mozarta

Proszę wybrać sobie dowolny odcinek, obejrzeć i sporządzić notatkę o jednym wybranym kompozytorze. Wykonane zadanie proszę przesłać, podaję kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

plastyka:
Bardzo proszę o wykonanie w tym wolnym czasie prac na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:
Chleb – owoc ziemi i pracy rąk ludzkich staje się CHLEBEM ŻYCIA.

Zagadnienia rozszerzające temat:
Człowiek potrzebuje więc chleba. Zarówno tego, który jest “owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jak i tego, który “z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33).

(kazanie JP II na Mszy  św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny, p. 9).

1. Przy rodzinnym stole.
2. Tajemnica wiary: Eucharystia – CHLEB ŻYCIA.
3. Dzielić się wiarą jak chlebem.
4. Etos pracy a wiara w Boga.
5. Wartość chleba i szacunek dla niego .
6. Odpowiedzialność za ziemię, która rodzi chleb.

religia:
Proszę o zapoznanie się z następującymi katechezami:
37.Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła.
38. Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła.

Klasa VIII

j. polski
Proszę utrwalać sobie wiadomości o lekturach obowiązkowych z kl. 7-8 do egzaminu ósmoklasisty.
Czytać (lub czytać i słuchać) „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza oraz „Quo vadis?” H. Sienkiewicza. Można znaleźć, posłuchać i pouczyć się na ich temat w oparciu o omówienia poszczególnych lektur przygotowane przez nauczycieli na YouTube oraz inne posiadane w domu materiały i opracowania.
Samodzielnie przygotować w zeszycie temat lekcji: Adam Mickiewicz – autor polskiej epopei narodowej.
Pod tematem proszę przygotować notatkę z wiadomości zamieszczonych w podręczniku na str. 136 – 137 (można też dodatkowo skorzystać z własnych materiałów posiadanych w domu).
Wybrać najważniejsze informacje, związane w szczególności z powstaniem i tematyką „Pana Tadeusza”.
Przeczytać „Kontekst” pt. „Wizja Polski” ze str. 142. Następnie opracować w zeszycie kolejny temat lekcji: Świat przedstawiony w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.
Pod tematem proszę wykonać notatkę według punktów:

 1. Czas i miejsce akcji.
 2. Bohaterowie.
 3. Główne wątki w utworze.
 4. Plan wydarzeń.
 5. Epopeja narodowa – wyjaśnienie pojęcia i najważniejsze cechy. (Poszukać informacji o tym w Internecie).

W zeszycie ćwiczeń wykonać: Zestaw 1. - zadania do tekstów, str. 114 - 118.

j. angielski:
Lesson 1
Topic: Kształcenie umiejętności pisania ze zrozumieniem – życzenia
Zadania do wykonania:

 • Przeczytać wskazówki dotyczące formułowania życzeń - podręcznik strona 165
 • Wykonać zadanie F str. 83 podręcznik – należy przetłumaczyć słownictwo na język angielski zawarte w kartce urodzinowej.

Zadanie G strona 85 – wypracowanie należy wpisać do zeszytu przedmiotowego.

Lesson 2
Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.
Zadania do wykonania:

 • Zadania C, D oraz E podręcznik str. 84 i 85
 • Zadanie A str. 86 – należy połączyć zdania z wyrazami w ramce. Dwa słowa są podane dodatkowe i nie pasują do żadnego z nich
 • Zadanie C str. 86 - należy połączyć podkreślone wyrazy z zadania A do definicji a-h.
 • Zadanie G str. 86 – należy wybrać poprawną opcje tak by zdania były poprawne gramatycznie.

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania i podejmować próby tworzenia własnego tekstu . Odpowiedzi zadań do podręcznika należy wpisywać do zeszytu przedmiotowego. Zachęcam do korzystania ze słowników dostępnych online oraz słowniczka dołączonego do rozdziału 5 w podręczniku. Proszę powtarzać słownictwo i wyrażenia, które zostały zapowiedziane wcześniej do kartkówek.

j. niemiecki:
Stunde
Thema: Bist du schon fit in Deutsch? - Czy jesteś już dobry z języka niemieckiego?
Cele:

 • Uczniowie znają słownictwo związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska i ćwiczą umiejętność tworzenia własnego tekstu.

Zadania do wykonania:

 • Zadania 18 i 19 strona 51
 • Zadanie 22 strona 53
 • Zadanie 23 strona 54

Uwagi:
Proszę, aby zeszyty prowadzić systematycznie oraz w miarę możliwości starać się rozwiązywać zadania do wykonania. Zachęcam do korzystania ze słowniczka na końcu podręcznika, gdzie znajduje się opracowane słownictwo do każdego działu oraz ze słowników dostępnych online.

matematyka:
Uwaga: Tematy lekcji wpisywać sukcesywnie do zeszytu przedmiotowego. W miarę możliwości przerabiać wszystkie zadania z podanych stron, a wskazane zadania z podręcznika zapisywać pod tematem lekcji lub notatką. W razie pytań lub potrzeby wytłumaczenia jakiegoś zadania służę pomocą. Podaję adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekcja 1 <>Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.
Uczeń:

 • umie rozpoznać siatkę ostrosłupa,
 • umie kreślić siatki ostrosłupów,
 • umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa,
 • stosuje jednostki powierzchni,
 • umie rozwiązać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Notatka pod tematem lekcji:

 

 

 

 

 

 

Zadania do wykonania:

 • Podręcznik GWO, klasa VIII. Zadanie 3/186. (wykonać w zeszycie przedmiotowym).
 • Zeszyt ćwiczeń: strony 42, 43.

Lekcja 2, 3, 4
Temat: Objętość ostrosłupa.
Uczeń:

 • zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa,
 • rozumie pojęcie objętości figury,
 • stosuje jednostki objętości,
 • umie obliczyć objętość ostrosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa i graniastosłupa.

Notatka w zeszycie przedmiotowym (kolorem zielonym):

 

Zadania do wykonania:

 • Podręcznik, strony189, 190. Zadania: 1, 2, 3, 4/189 wykonać w zeszycie przedmiotowym, pod notatką. Zeszyt ćwiczeń str. 44.

historia:
Proszę zapoznać się z tematem: Podbój Europy przez Hitlera i Stalina
Proszę zapoznać się z tematem: Społeczeństwo polskie pod okupacją

chemia:
Temat 22: Szereg homologiczny alkinów. Etyn.
Zapoznać się z materiałem z podręcznika str. 126-130.
W zeszycie przedmiotowym zrobić zadanie 1,2,3,4,5 - podręcznik str. 130
Propozycja dla uczniów: https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus - Ogarnij chemię z Panem Belfrem.

biologia:
W związku z terminową realizacją programu w klasie 8 i egzaminem nie zadaję dodatkowego materiału do opracowania. 
Polecam obejrzenie następujących filmów przyrodniczych: 
"Sól ziemi"
https://www.cda.pl/video/16145174c/vfilm ( niestety płatne) - Seria "Było sobie życie"

geografia:
Proszę zapoznać się z materiałem: Dział III Temat 1: Środowisko przyrodnicze Ameryki – str. 104 – 109 
Na podstawie wiadomości z podręcznika proszę wykonać zadania: Zeszyt ćwiczeń – zad.1 – 4, str. 46 – 47

fizyka:

 1. Bardzo proszę, aby uczniowie zapoznali się z materiałem powtórzeniowym po zakończeniu działu "Drgania i fale." Materiał ten znajduje się na stronach 202 i 203 podręcznika.

Jako sprawdzenie swojej wiedzy proszę, aby rozwiązali Test 1 i Test 2 również z podręcznika -str. 204 - 206.

edb:

Tematyka prezentacji do samodzielnego opracowania: jedna do wyboru – czas trwania ok. 20 min.

 1. Terroryzm – geneza, największe organizacje terrorystyczne, spektakularne zamachy, jak   zachowywać się podczas ataku terrorystycznego.
 2. Doping w sporcie, geneza, rodzaje, wpływ na organizm człowieka, najwięksi „koksiarze”.
 3. Katastrofa w Czarnobylu – przebieg, skutki.
 4. Za i przeciw budowie elektrowni atomowych – jak funkcjonuje, jej wpływ na środowisko.
 5. Współczesne choroby cywilizacyjne.
 6. Współczesne choroby psychiczne młodzieży (nerwice, fobie, uzależnienia).
 7. Pożary – rodzaje, przyczyny, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu, szkole. Rodzaje sprzętu gaśniczego.
 8. Najczęstsze klęski żywiołowe w Polsce.
 9. Bezpieczeństwo w sieci – rodzaje zagrożeń, wpływ na młodzież i dzieci.
 10. Sposoby przechowywania i konserwowania żywności.
 11. 11. Wypadki drogowe – statystyki, przyczyny, rodzaje.

informatyka:

Proszę zapoznać się z filmem: Kurs Excela 2016 https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw

religia:
Proszę o zapoznanie się z następującymi katechezami:
31. Przykazania kościelne.
32. Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy.