Społeczność naszej szkoły w dniu 10 października 2019 roku, w 34 rocznicę śmierci Mecenasa Stanisława Mierzwy, oddała hołd patronowi szkoły i słynnemu Biskupianinowi. Uczniowie: Oliwia Guzy, Klaudia Kuczek i Szymon Starzyk w strojach krakowskich zaciągnęli wartę honorową przed tablicą pamiątkową poświęconą mec. Stanisławowi Mierzwie i zapalili znicz pamięci. Klaudia Starzyki i Jakub Tracz z klasy VIII poezją i odczytaniem myśli Mec. Stanisława Mierzwy przypomnieli jego działalność dla dobra niepodległej sprawiedliwej i demokratycznej ojczyzny, chłopów, rodzinnej wioski i przywracania prawdy o Wincentym Witosie.

Następnie uczniowie zapoznali się z niezłomnym życiem i działalnością patrona szkoły. Przypomniano słowa ks. biskupa Piotra Bednarczyka z pogrzebu mecenasa, który stwierdził, że Ziemia Tarnowska, Diecezja i Polska posiada szczególne znaki, miejsca na mapie zawarte w trójkącie trzech miejscowości: Wierzchosławice, Zabawa i Biskupice Radłowskie, bo z tych miejscowości wywodzą się wybitne postacie polskiej wsi: Wincenty Witos, błogosławiona Karolina Kózka i Stanisław Mierzwa. Dlatego te niezłomne postacie zostały wyróżnione do najwyższych godności w Ojczyźnie i Kościele: bł. Karolina została wyniesiona na ołtarze, a W.Witos i Stanisław Mierzwa otrzymali największe polskie odznaczenie –„Krzyż Orderu Orła Białego.” Ich droga życiowa, dążenia do wiedzy, służba ludziom, poświecenie w obronie wartości może być wzorem nie tylko dla uczniów szkoły w Biskupicach Radłowskich. 
Słowa mecenasa Stanisława Mierzwy warto przyjąć dla siebie ,,Uparłem się, by po chłopsku myśleć, po polsku żyć i dla Polski coś robić.”