Urząd Miejski w Radłowie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020, dla uczniów gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, przejściowe problemy alkoholizm lub narkomania, uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, ale miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 WRZEŚNIA 2019 R. (PONIEDZIAŁEK),

Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Radłowie, ul. Kolejowa 7,

 nr tel. 14 678-20-44 wew. 32