Rok szkolny 2013/2014 przyniósł kolejne różnorakie zmiany w naszej placówce. Rodzice, uczniowie i nauczyciele niecierpliwie oczekiwali rozpoczęcia roku szkolnego, pełni ciekawości i nadziei. Zmiany nastąpiły w różnych obszarach. 
Istotną była zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich został pan mgr Krzysztof Kucharski. 
Zmian w naszej szkole jest znacznie więcej. Przybyli uczniowie byli pod wrażeniem wyglądu odnowionych korytarzy i schodów, lśniących i pachnących nowością. Staraniem Zarządu Stowarzyszenia, z pomocą rodziców wykonano zaplanowane prace remontowe w szkole. Całe wakacje trwały prace, aby nowy rok szkolny powitać w odnowionej, ładniejszej szkole. Pomalowano ściany i sufity, wyłożono płytkami schody i korytarze. Unowocześniono barierki. Zmodernizowano instalację elektryczną i hydrauliczną (grzewczą). Udało się zrealizować plan. Wnętrza zyskały nowoczesny i ładny wygląd.