Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 1. Niepubliczne Przedszkole:
  - deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci, które już uczęszczają do przedszkola prosimy złożyć w terminie od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.
  - wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 dla dzieci, które rozpoczynają wychowanie przedszkolne prosimy złożyć w terminie od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.
  Deklarację i wniosek można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa:
  - wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2018/2019 prosimy złożyć w terminie od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.
   Wniosek można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00
 3. Opieka świetlicowa:
  - kartę dotyczący zgłoszenia dziecka do szkolnej świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 prosimy złożyć w terminie od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2018 roku.
   Kartę można pobrać oraz złożyć w sekretariacie zespołu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 13:00