„Pomyliłam dziś skarpetki i ubrałam nie do pary.
Po co ? Na co? I dlaczego?
By dać innym więcej wiary.
W to, że są tak samo ważni
W to, że są akceptowani
Że kochani są tak samo
I że mogą być wraz z nami (…)”

21 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kolorowej Skarpetki - Światowy Dzień Zespołu Downa.  Tego dnia dzieci miały na stopach dwie kolorowe skarpetki nie do pary, aby okazać jedność z osobami niepełnosprawnymi. Wspólnie z nauczycielem rozmawiały na temat rodzajów niepełnosprawności, postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz sposobów pomocy.

Dzieci doświadczyły również, z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne. Ich zadaniem było bowiem bezpieczne przeprowadzenie „osoby niewidomej” (kolegi z zasłoniętymi oczami) do mety toru przeszkód. W końcowej części zajęć wychowankowie rysowali kolorowe skarpetki – używając dłoni, którą normalnie się nie posługują. Zajęcia te zachęciły dzieci do wzajemnej akceptacji, zrozumienia i szacunku.