W roku przedszkolnym 2018/2019 przedszkole realizuje projekty i programy:

- program adaptacyjny dla dzieci rozpoczynających przedszkole

- Bezpieczne Przedszkole