Ułatwienia dostępu


Grupa "Starszaki"

Poniedziałek  -

700 – 800 – zajęcia opiekuńcze

800 – 1300 – wychowanie przedszkolne

1300 – 1500 – zajęcia opiekuńcze

Wtorek –

700 – 800 – zajęcia opiekuńcze

800 – 1300 – wychowanie przedszkolne

1300 – 1320 – religia

1320 – 1500 – zajęcia opiekuńcze

Środa –

700 – 800 – zajęcia opiekuńcze

800 – 1300 – wychowanie przedszkolne

1300 – 1500 – zajęcia opiekuńcze

Czwartek –

700 – 800 – zajęcia opiekuńcze

800 – 1300 – wychowanie przedszkolne

1300 – 1500 – zajęcia opiekuńcze

Piątek –

700 – 800 – zajęcia opiekuńcze

800 – 1300 – wychowanie przedszkolne

940 – 1010 – język angielski

1300 – 1330 – gimnastyka korekcyjna

1330 – 1400 – rytmika

1400 – 1500 – zajęcia opiekuńcze