Ułatwienia dostępu


Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach Radłowskich prowadzone jest przez Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie.

Organem nadzorującym jest Kurator Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Tarnowie.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wszystkich miejscowości.

W przedszkolu pracują nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami jak również pracownicy administracji i obsługi.

Przedszkole czynne jest w godz. od 700 do 1500 od września do czerwca. W miesiącach lipiec - sierpnia trwa przerwa wakacyjna.

Na czas wakacji wszyscy chętni rodzice mają możliwość zapisania swoich dzieci do jednego z dyżurujących przedszkoli na terenie gminy (Radłów, Wola Radłowska). Informacje dotyczące zapisów wakacyjnych znajdują się przed wakacjami na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie – https://www.gminaradlow.pl

Dla dzieci, które pierwszy raz będą uczęszczać do przedszkola, organizowane są w pierwszym miesiącu zajęcia adaptacyjne.

Zapisy na nowy rok przedszkolny prowadzone są w miesiącach: kwiecień - maj i rozpoczynają się od zapisów dla dzieci uczęszczających już do Przedszkola.

Rodzice wówczas składają wniosek o kontynuację na kolejny rok przedszkolny tzw. Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Zapisy dla nowych dzieci ogłaszane są w terminie późniejszym. Wszelkie informacje są dostępne wówczas na stronie internetowej Zespołu.

Rodzice dokonujący wpłat za świadczenia przedszkola oraz za żywienie, proszeni są o podejście do sekretariatu zespołu i uregulowanie należności do 15 dnia każdego miesiąca.

W wyjątkowych sytuacjach termin płatności w kasie może ulec zmianie. O tym fakcie będą Państwo poinformowani poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Zespołu.

Zajęcia obowiązkowe, w czasie których realizowana jest podstawa programowa oraz zajęcia z j. angielskiego, odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300
Proponujemy również zajęcia opiekuńcze i zajęcia dodatkowe które realizowane są w godzinach od 700 do 800 i od 1300 do 1500

W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci proponujemy zajęcia z logopedii, religii, gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki.

W razie potrzeby dzieci i rodzice mają możliwość skorzystać z pomocy pedagoga.

W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która wybierana jest na dany rok przedszkolny. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców. Rada wspomaga działania placówki w organizacji różnych przedsięwzięć, uroczystości i imprez dla dzieci.