Ułatwienia dostępu


Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach Radłowskich rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2012/2013.

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie.

Przedszkole stara się organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno – przyrodniczym.

Pragniemy, aby nasze Przedszkole zapewniało opiekę, wychowanie i uczenie się  w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa. Staramy się stworzyć warunki dla wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Funkcjonowanie naszego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań organizacyjnych, finansowych, opiekuńczo – dydaktycznych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową wychowania przedszkolnego przez wybrane programy i opracowywane Plany Pracy. Realizacja programów odbywa się przez organizację codziennych zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Szczegółową organizację dnia określa Ramowy Rozkład Dnia.

W przedszkolu organizujemy m.in.: konkursy, różnego rodzaju akcje zewnętrzne, imprezy okolicznościowe oraz uroczystości, przedstawienia, teatrzyki, oraz kiermasze świąteczne, jak również wyjazdy do kina, teatru i wycieczki krajoznawcze.