W roku szkolnym 2018/2019 szkoła realizuje projekty i programy:

- projekt dla uczestników zajęć świetlicowych 

- projekt czytelniczy dla klas I - III