SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Aleksandra Błażej
z-ca przew. – Vanessa Moskal
Członkowie - Damian Bibro, Krystian Marcinkowski

Opiekunowie: p. M. Toczek