SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – Katarzyna Kosman
z-ca przew. – Gabriela Nowak
Członkowie - Jowita Puskarz, Klaudia Starzyk, Sebastian Marszałek

Opiekunowie: p. T. Górka i p. A. Pilch