Ułatwienia dostępu


Zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkole:

- język niemiecki na dwóch etapach edukacyjnych (klasy I - III i IV - VI)

- zajęcia logopedyczne

- gimnastyka korekcyjna dla klas I - III

- zajęcie dydaktyczno - wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne