Kalendarz roku szkolnego i przedszkolnego 2019/2020

Lp

Zdarzenie

Data

1.     

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019

2.     

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019

3.     

Ferie zimowe (woj. małopolskie)

27.01– 09.02.2020

4.     

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 - 14.04.2020

5.     

Zakończenie rocznych zajęć w szkole

26.06.2020

6.     

Zakończenie rocznych zajęć w przedszkolu

30.06.2020

7.     

Przerwa wakacyjna w szkole

27.06 – 31.08.2020

  8.

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

01.07 - 31.08.2020

Egzamin ósmoklasisty - 21, 22, 23.04.2020:

- egzamin z j. polskiego - 21.04.2020 godz. 9.00

- egzamin z matematyki - 22.04.2020 godz. 9.00

- egzamin z języka obcego - 23.04.2020 godz. 9.00

Wyniki egzaminu - 19.06.2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła:                                                                                 Przedszkole:

- 31.10.2019                                                                     - 31.10.2019

- 21, 22, 23.04.2020 (dla uczniów klas I - VII)               - 24.12.2019

- 30.04.2020                                                                     - 31.12.2019

- 12.06.2020                                                                     - 10.04.2020

- 25.06.2020                                                                     - 30.04.2020

                                                                                         - 12.06.2020