Ułatwienia dostępu


STANISŁAW MIERZWA - pseudonimy: Słomka, Kraczka. Urodził się 27 stycznia 1905 r. w Biskupicach Radłowskich. Uczęszczał do czteroletniej szkoły powszechnej z j. niemieckim w Żabnie. Absolwent neoklasycznego gimnazjum im. hetmana J. Tarnowskiego w Tarnowie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie, gdzie przebywał przez dwa lata. W latach 1929 - 1934 odbywał studia prawnicze na UJ w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął aplikację w kancelarii adwokackiej. Wpis na listę adwokacką uzyskał w Krakowie w 1945 r. Po wyroku skazującym z 10.09.1947 r. został skreślony z listy adwokatów. Od listopada 1953 r., po wyjściu z więzienia w dniu 8.08.1953 r., był radcą prawnym w krakowskich spółdzielniach transportowych. Ponownie wpisany na listę adwokatów w Krakowie, w którym mieszkał od 1929 r., prowadził praktykę adwokacką do końca 1975r., czyli do przejścia na emeryturę. Pracą społeczną zajął się po rozpoczęciu studiów, wstąpił do PAML (Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej), w którego zarządzie pełnił wiele funkcji od bibliotekarza do prezesa. Od 1932r. rozpoczął pracę polityczną w Stronnictwie Ludowym. Po raz pierwszy aresztowany w marcu 1933 r. z powodu strajku na UJ przeciw wprowadzanym reformom ograniczającym autonomię wyższych uczelni. W dniu 3.09.1939 r. wyruszył z całą falą uchodźców na wschód, do Lublina, gdzie nakazał zbiórkę Witos. Szanowany w kręgach religijnych czy inteligencji katolickiej. Wyrazem tego był m.in. fakt zaproszenia go przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1979r. na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Zmarł 10.10.1985 r., pochowany na cmentarzu w Wierzchosławicach obok W.Witosa. Żegnany wspaniałą manifestacją ludowców. Pośmiertnie zrehabilitowany przez Sąd Najwyższy. Wyrazem uznania dla ofiarnej działalności Stanisława Mierzwy i serdecznej pamięci jest fakt, iż w rok po jego śmierci w jego rodzinnych Biskupicach nazwano jego imieniem jedną z ulic. W 1993 r. Szkole Podstawowej w Biskupicach Radłowskich nadano imię Stanisława Mierzwy, ufundowano sztandar z jego podobizną oraz wmurowano tablicę pamiątkową następującej treści: Stanisław Mierzwa (1905 - 1985) - działacz ruchu ludowego, współpracownik W. Witosa i wykonawca jego testamentu politycznego, jeden z przywódców Polski Podziemnej. Skazany w procesie 16 -tu w Moskwie, więziony w Polsce w latach 1946 - 1953 r. Syn tej ziemi. Biskupice Radłowskie 12 września 1993 r. Kariera społeczno - polityczna opisana została w książce Aliny Fitowej pt. "Stanisław Mierzwa "Słomka" na tle swoich czasów," wydawca: Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 1994 r.

W dniu 11 listopada 2018 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydent RP.