Nauczyciele szkoły podstawowej:

mgr Krzysztof Kucharski - geografia, informatyka, technika

ks. mgr Marek Bach - religia

mgr Małgorzata Ciecińska – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Małgorzata Drygaś - chemia

mgr Roman Głowacki – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Teresa Górka – matematyka, zajęcia komputerowe, technika, informatyka, zajęcia świetlicowe

mgr Magdalena Hajdas - doradztwo zawodowe

mgr Jacek Kabat - edukacja dla bezpieczeństwa

ks. mgr Stanisław Łukasik - religia

mgr Barbara Mączko - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Naporowska - język polski, zajęcia logopedyczne

mgr Elżbieta Miś – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, zajęcia świetlicowe, pedagog

mgr Janina Padło – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, biblioteka

mgr Agnieszka Pilch - język niemiecki, język angielski

mgr Elżbieta Rodak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Monika Szczupał - fizyka

mgr Ewa Trędota - język angielski

mgr Teresa Urbanek - biologia

Nauczyciele przedszkola:

mgr Barbara Mączko– grupa „M" zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S"

mgr Katarzyna Owsianka – grupa „S" zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S", zajęcia logopedyczne

mgr Anna Jachym - nauczyciel wspomagający

mgr Martyna Woźniak - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Janina Padło– zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S"

zajęcia dodatkowe :

ks. mgr Stanisław Łukasik - religia

Józef Gąsawski - rytmika

mgr Katarzyna Owsianka - zajęcia logopedyczne

mgr Ewa Trędota - język angielski

mgr Małgorzata Ciecińska - gimnastyka korekcyjna