Nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:

mgr Krzysztof Kucharski

ks. mgr Marek Bach

mgr Małgorzata Drygaś

mgr Roman Głowacki

mgr Teresa Górka

mgr Magdalena Hajdas

ks. mgr Stanisław Łukasik

mgr Barbara Mączko

mgr Katarzyna Naporowska

mgr Katarzyna Owsianka

mgr Elżbieta Miś

mgr Janina Padło

mgr Agnieszka Pilch

lic Justyna Podraza

mgr Elżbieta Rodak

mgr Monika Szczupał

mgr Monika Toczek

mgr Teresa Urbanek