Niepubliczna Szkoła Podstawowa w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała dofinansowanie z programu rządowego „Radosna Szkoła” na kwotę 6000,00 zł.
Organ prowadzący placówkę – Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie jesienią złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła. Nasza placówka znalazła się na liście beneficjentów objętych wsparciem i w maju 2013r. została podpisana umowa. Pod koniec czerwca zaczęły spływać do placówki pomoce dydaktyczne rozwijające umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki, klocki, puzzle i wiele innych pomocy rozwijających percepcje wzrokowo – ruchową i koordynację ruchową. W sali zabaw urządzono kącik relaksacyjny, w którym znajdują się różnorodne poduchy i pufy relaksacyjne. Również Stowarzyszenie na rzecz wsi Biskupice Radłowskie dołożyło swój wkład finansowy i zakupiło nowe stoliki i krzesła oraz szafkę do szatni dla dzieci sześcioletnich. 
Bardzo cieszymy się, że nasza placówka została doposażona w tak ciekawe i potrzebne pomoce. Dzieciom życzymy wspaniałej zabawy i przyjemnej nauki.