Na radosne święta Bożego Narodzenia

życzymy obfitych darów łask

płynących z Tajemnicy Bożej Miłości

objawionej w ciszy Nocy Betlejemskiej

oraz wiele pokoju i radości

w Nowym Roku 2014

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Biskupicach Radłowskich