Na początku było słowo…”
„Oto spełniło się nieśmiałe marzenie żydowskiego mędrca.
Pan świata wyszedł naprzeciw ludzkiej tęsknocie
nie czekając na nasz ponaglający śpiew:
Porzucił wysokości i zamieszkał pośród nas...”

19 grudnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Świąteczne spotkanie uświetnili swoją obecnością: burmistrz miasta i gminy Radłów pan Wiesław Armatys, prezes Stowarzyszenia na rzecz wsi Biskupice Radłowskie pan Zbigniew Madej, pani Beata Rojek - wiceprezes, pani Anna Błażej, przedstawiciele Rad Rodziców szkoły i przedszkola, radny Edward Tomolik oraz sołtys wsi Kazimierz Sarnecki. Spotkanie opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziły gości piękne Jasełka przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, pań: Teresy Górka i Elżbiety Rodak. Przedstawienie miało formę ściśle związaną z treścią biblijnego przekazu o przyjściu Boga na świat. Uczniowie przygotowali się do występu starannie, panie sprawujące opiekę artystyczną nad Jasełkami zadbały o dekoracje i stroje małych artystów. Wszystkim uczestnikom spotkania z okazji zbliżających się świąt złożył życzenia dyrektor szkoły pan Krzysztof Kucharski, do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście. W religijny charakter uroczystości wprowadził wszystkich ksiądz proboszcz Grzegorz Żyrkowski.
Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście i nauczyciele podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, po czym zasiedli razem przy wigilijnym stole. Spotkaniu towarzyszyła życzliwa i rodzinna atmosfera. O poczęstunek i pięknie przygotowaną zastawę zadbały panie z Rady Rodziców.
Mamy nadzieję, że przeżycia duchowe były wzniosłe i zostaną długo w sercach i pamięci.