Ostatni dzwonek dla uczniów oznacza zakończenie roku szkolnego, a dla zarządzających szkołami początek remontów placówek. Przez blisko dwa miesiące w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich na pełnych obrotach pracowały ekipy budowlane. Dzięki znacznemu wsparciu samorządu gminnego przeprowadzono modernizację korytarzy i klatki schodowej poprzez usunięcie starych powłok malarskich i liczących kilkadziesiąt lat tynków, położenie siatek zabezpieczających, nowych tynków i tapet na ścianach oraz gustownych płytek na podłogach i schodach. Ponadto dostosowano poręcz na klatce schodowej do wymogów bezpieczeństwa. Dodatkowo, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, przeniesiono główny wyłącznik prądu ze środka na zewnątrz budynku. Kolejne prace objęły wymianę instalacji centralnego ogrzewania i części grzejników. Większość prac wykonują rodzice – członkowie Stowarzyszenia na rzecz wsi Biskupice Radłowskie, które od roku jest organem prowadzącym szkołę i przedszkole w tej miejscowości. 

Kiedy rok temu przejmowaliśmy szkołę i przedszkole w Biskupicach, postawiliśmy sobie poważne zadanie – doprowadzić stan budynku do standardów XXI wieku – wyjaśnia Zbigniew Madej, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie. Zależy nam, by biskupickie dzieci uczyły się w godnych i bezpiecznych warunkach, rozwijając swe zdolności i pasje. 
Stowarzyszenie od początku działalności realizuje wyznaczone sobie cele przeprowadzając szereg remontów i udogodnień w budynku szkolno - przedszkolnym. Pełna modernizacja przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy, przeprowadzony rok temu obejmował remont sal lekcyjnych i sanitariatów oraz oddzielenie części budynku przeznaczonej dla uczniów od pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Drugi etap prac właśnie zakończono i uczniowie tej szkoły wreszcie mają znakomite warunki do nauki, sportu, a także poszerzania swoich zainteresowań. 
Przed nami jeszcze największe wyzwanie, jakim jest termomodernizacja i elewacja zewnętrzna budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biskupicach – wylicza prezes Madej. - Widząc jednak duże zaangażowanie członków Stowarzyszenia, rodziców i mieszkańców Biskupic, patrzę z optymizmem w przyszłość. Nie ukrywamy, że liczymy także na przychylność i wsparcie finansowe samorządu gminnego, jak to było w tym roku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Szczególne podziękowania składamy na ręce Burmistrza Radłowa pana Zbigniewa Mączki, który nie zapomina o szkole w Biskupicach, pomimo że Gmina nie jest już dla niej organem prowadzącym.
Stowarzyszenie zachęcało rodziców do zaangażowania się w prace budowlane na rzecz szkoły. Wielu z nich odpowiedziało pozytywnie Na szczególne uznanie zasługuje praca jednego z członków zarządu, pana Bogdana Koconia, który przez całe wakacje z wielkim oddaniem przebudowywał szkolne wnętrza. 
(ml)