Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach Radłowskich


Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 roku. Od 1 września 2017 roku w wyniku reformy edukacji dotychczasowa szkoła sześcioklasowa stała się szkołą ośmioklasową.

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1420

Proponujemy również zajęcia dodatkowe które realizowane są w godzinach od 1235 do 1500

W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci proponujemy zajęcia z religii, logopedii, języka niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne i zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

W szkole funkcjonuje również świetlica szkolna, w której zajęcia odbywają się w godzinach od 1235 do 1500

W razie potrzeby uczniowie i rodzice mają możliwość skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego.