Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku (tj. poniedziałek)
odbędzie się zebranie wychowawców z Rodzicami dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - VIII

godz. 16.30 - zebranie ogólne
"Rola rodziny w wychowaniu dzieci do osiągnięcia sukcesów w nauce" - szkolenie dla rodziców i nauczycieli, które przeprowadzi pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowie,

godz. 17.00 - zebranie w przedszkolu i w szkole
 zebranie będzie mieć formę indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami
i nauczycielami uczącymi w poszczególnych oddziałach,

ok. godz. 18.00 - zebranie opiekunów z rodzicami uczestników obozu językowego

Serdecznie zapraszamy