Kalendarz roku szkolnego i przedszkolnego 2018/2019

Lp

Zdarzenie

Data

1.     

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.09.2018

2.     

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2018

3.     

Ferie zimowe (woj. małopolskie)

14.01–27.01.2019

4.     

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 - 23.04.2019

5.     

Zakończenie rocznych zajęć w szkole

21.06.2019

6.     

Zakończenie rocznych zajęć w przedszkolu

28.06.2019

7.     

Przerwa wakacyjna w szkole

22.06 – 31.08.2019

  8.

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

01.07 - 31.08.2019

Egzamin ósmoklasisty - 15, 16, 17.04.2019:

- egzamin z j. polskiego - 15.04.2019 godz. 9.00

- egzamin z matematyki - 16.04.2019 godz. 9.00

- egzamin z języka obcego - 17.04.2019 godz. 9.00

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Szkoła:                                                                                 Przedszkole:

- 02.11.2018                                                                      - 02.11.2018

- 15, 16, 17.04.2019 (dla uczniów klas I - VII)                  - 24.12.2018

- 02.05.2019                                                                     - 31.12.2018

- 19.06.2019                                                                     - 19.04.2019

                                                                                         - 02.05.2019