Rada Rodziców


RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej:
Przewodniczący – Anna Mądrzyk
z-ca przew. – Lucyna Starzyk
Skarbnik – Grażyna Tuzimek
Członkowie - Katarzyna Puskarz, Halina Ziejka

Rada Rodziców Przedszkola:
Przewodniczący – Magdalena Kaczor
z-ca przew. – Anna Kosiarska
Skarbnik – Danuta Cierniak