Podział godzin - rok szkolny 2017/2018


 Rozkład dzwonków

 1. 800 – 845                  3. 950 – 1035                5. 1145 – 1230              7. 1335 – 1420

 2. 855 – 940                  4. 1045 – 1130              6. 1240 – 1325 

Poniedziałek

     klasa I            klasa II            klasa III           klasa IV                 klasa VI               klasa VII

1.  ed. w.              j. angielski          ed. w.                technika                 matematyka          j. polski

2.  ed. w.              wych-fiz             ed. w.                j. angielski              j. polski                matematyka

3.  ed. w.              ed. w.                wych-fiz             matematyka           historia                 j. angielski

4.  wych-fiz           ed. w.                zaj. komp.          j. polski                  j. angielski            fizyka

5.  ed. w.              ed. w.                j. angielski          wych-fiz                 zaj. komp.            fizyka

6.                                                                           przyroda                wych-fiz                informatyka

7.                                                                                                        j. niemiecki           wych-fiz

Wtorek

     klasa I            klasa II           klasa III           klasa IV               klasa VI              klasa VII

1.  gim. kor.         ed. w.               ed. w.               j. niemiecki            j. polski                chemia

2.  j. niemiecki      ed. w.              ed. w.               wych-fiz                 j. polski                chemia

3.  j. angielski       ed. w.              ed. w.               j. polski                  wych-fiz               biologia

4.  ed. w.             wych-fiz            j. niemiecki       matematyka           muzyka                biologia

5.  ed. w.             ed. w.               ed. w.               religia                    matematyka         godz. wych.

6.                        ed. w.                                       muzyka                 j. niemiecki           wych-fiz

7.                                                                                                    plastyka                religia

Środa

     klasa I            klasa II           klasa III           klasa IV               klasa VI              klasa VII

1.  religia              j. angielski        wych-fiz             matematyka          j. polski               geografia

2.  j. angielski       wych-fiz            ed. w.                religia                  matematyka         j. polski

3.  wych-fiz          religa                ed. w.                 j. polski                przyroda             matematyka

4.  ed. w.             ed. w.               ed. w.                 j. polski                j. angielski           religia

5.  ed. w.             ed. w.               j. angielski          plastyka               religia                   historia

6.                                                religia                 j. angielski           historia                 muzyka

7.                                                                                                                                plastyka

Czwartek

     klasa I            klasa II            klasa III           klasa IV                 klasa VI               klasa VII

1.  j. niemiecki      ed. w.               ed. w.                matematyka           j. polski                geografia

2.  religia             j. niemiecki        ed. w.                przyroda                matematyka          j. polski

3.  wych-fiz          religia               ed. w.                j. angielski              przyroda               j. polski

4.  ed. w.             ed. w.              religia                 wych-fiz                 zaj. techn.             j. angielski

5.  ed. w.             ed. w.              gim. kor.             godz. wych             religia                   matematyka

6.                                                                                                     wych-fiz                j. niemiecki

7.                                                                                                                                 wych-fiz

Piątek

     klasa I            klasa II           klasa III           klasa IV               klasa VI              klasa VII

1.  ed. w.             ed. w.              wych-fiz             j. polski                matematyka         j. niemiecki

2.  ed. w.             ed. w.              j. niemiecki         historia                wych-fiz               matematyka

3.  ed. w.             zaj. komp.        ed. w.                j. niemiecki           j. polski               wych-fiz

4.  zaj. komp.       j. niemiecki       ed. w.                wych-fiz               przyroda              j. polski

5.  ed. w.             gim. kor.          ed. w.                informatyka          j. angielski           historia

6.                                                                        w.d.ż                   godz. wych.          j. angielski

7.                                                                                                                              w.d.ż