Informacje dla rodziców - rok szkolny 2017/2018


 

  • 22.11

Informacja dla rodziców uczniów klas I - VII

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie wychowawców klas z Rodzicami - zebranie będzie mieć formę konsultacji indywidualnych wychowawców klas i nauczycieli uczących z Rodzicami na temat zachowania uczniów i postępów w nauce w bieżącym roku szkolnym. Serdecznie zapraszamy!

  • 06.10

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Uroczystość pasowania dzieci przedszkolnych odbędzie się  20 października br. o godz. 1200w sali gimnastycznej zespołu

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

  • 06.10

Informacja dla rodziców uczniów klasy I
Uroczystość pasowania uczniów klasy I odbędzie się w dniu 17 października br. o godz. 1200 w sali gimnastycznej zespołu

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

  • 28.09

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Wycieczka do RDN Małopolska w Tarnowie dla dzieci przedszkolnych odbędzie się w dniu 06 października br. Zbiórka uczestników wycieczki na placu przed zespołem w godz. 800 - 815
Wyjazd o godz. 815 - Planowany powrót - godz.1230 1300

Szacunkowy koszt wycieczki wynosi 35zł.
Termin płatności - 04.10.2017r.
Prosimy o terminowe dokonanie wpłat u wychowawców poszczególnych klas lub u pani Marty Świątek.

  • 12.09

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - VII 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie w ramach realizacji projektu "Wiem! Reaguję! - zagrożenia dla dzieci w Internecie" zaprasza wszystkich chętnych rodziców do udziału w spotkaniu z przedstawicielem policji oraz specjalistą z dziedziny informatyki celem pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń w sieci.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.09.2017 roku o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, pl. Kościuszki 3

  • 11.09

Ubezpieczenie uczniów szkoły podstawowej: Warta S.A.

Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 - 31.08.2018

Suma ubezpieczenia - 6000zł

Składka za ubezpieczenie od NNW: 24zł - płatna do 30.09.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia. Rodzaje gwarantowanych świadczeń: śmierć ubezpieczonego, stały uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych.

2. Usługi ASSISTANCE - świadczenia assistance przysługuje każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego Warty - tel. 801 308 308 z terytorium Polski lub +48 502 308 308 z zagranicy.

Suma ubezpieczenia wynosi 5000zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 

Ubezpieczenie dzieci przedszkolnych: Warta S.A.

Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 - 31.08.2018

Suma ubezpieczenia - 8500zł

Składka za ubezpieczenie od NNW: 24zł - płatna do 30.09.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia. Rodzaje gwarantowanych świadczeń: śmierć ubezpieczonego, stały uszczerbek na zdrowiu, naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych.

2. Usługi ASSISTANCE - świadczenia assistance przysługuje każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego Warty - tel. 801 308 308 z terytorium Polski lub +48 502 308 308 z zagranicy.

Suma ubezpieczenia wynosi 5000zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 

  • 14.09

Informacja dla rodziców uczniów klasy I - VII

Szanowni Rodzice!

W ramach profilaktyki zdrowotnej, dzieci w szkole corocznie objęte są programem przeciwdziałania próchnicy zębów poprzez nadzorowane szczotkowanie zębów żelem ze środkiem fluorkowym, co odbywa się 6 razy w roku w odstępach 6 tygodni. Przy tej okazji dziecko ma możliwość nauczenia się prawidłowego szczotkowania i wdrażania właściwych nawyków higienicznych.

Również w tym roku szkolnym jest możliwość zakupienia szczoteczek jednorazowego użycia, których koszt jest o wiele mniejszy niż szczoteczek tradycyjnych, gdyż 1 sztuka kosztuje 40 groszy x 6 szczotkowań to jest 2 zł i 40 groszy na rok. Jest to dobry i sprawdzony już w innych szkołach sposób na sprawne prowadzenie fluoryzacji zębów, gdyż w każdym wyznaczonym terminie dziecko otrzymuje jednorazową szczoteczkę, której nie trzeba już myć, suszyć i przechowywać, tylko się ją wyrzuca do odpowiedniego pojemnika i utylizuje.

Jeżeli Szanowni Rodzice akceptują tę propozycję to proszę przez dziecko lub osobiście przekazać Wychowawcy klasy na ten rok szkolny kwotę 2zł 40 gr.

Z poważaniem

Roma Żwirska - pielęgniarka szkolna                            

  • 05.09

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas I - VII

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.09.2017 r. (tj. czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami
- godz. 16:00 - Niepubliczne Przedszkole
- godz. 16:45 - zebranie ogólne ZSP

- godz. 17:30 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Serdecznie zapraszamy

  •  31.08

Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkolaków na inaugurację nowego roku szkolnego i przedszkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września o godz. 800

Zbiorka uczniów na placu przy kościele o godz. 745

Przedszkole od dnia 4 września 2017 roku czynne będzie w godz. 700- 1500

UWAGA: NA CZAS REMONTU WEJSCIE DO PRZEDSZKOLA OD STRONY BOISKA SZKOLNEGO JEST ZAMKNIĘTE. WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA ODBYWA SIĘ PRZEZ GŁÓWNE WEJSCIE DO SZKOŁY. RÓWNIEŻ PARKING NA TERENIE SZKOŁY JEST WYŁĄCZONY Z RUCHU.