Nauczyciele zespołu w roku szkolnym 2017/2018


Nauczyciele szkoły podstawowej:

mgr Krzysztof Kucharski - geografia, informatyka, technika

ks. mgr Marek Bach - religia

mgr Małgorzata Drygaś - chemia

mgr Jacek Gołas - fizyka

mgr Teresa Górka – matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, zajęcia świetlicowe

mgr Danuta Kurzawska – język polski, historia i społeczeństwo

mgr Katarzyna Owsianka – zajęcia logopedyczne

mgr Elżbieta Miś – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, zajęcia świetlicowe, doradztwo zawodowe, pedagog

mgr Janina Padło – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe, biblioteka

mgr Agnieszka Pilch - język niemiecki, język angielski

mgr Elżbieta Rodak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr Urszula Szczupał - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Oślizło – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Teresa Urbanek - biologia

 

Nauczyciele przedszkola:

mgr Katarzyna Kaczyk– grupa „M" zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S"

mgr Katarzyna Owsianka – grupa „S" zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S"

mgr Natalia Tulicka - nauczyciel wspomagający

mgr Janina Padło– zajęcia opiekuńcze - grupa „M” + „S"

zajęcia dodatkowe :

ks. mgr Marek Bach - religia

Józef Gąsawski - rytmika

mgr Katarzyna Owsianka - zajęcia logopedyczne

mgr Agnieszka Pilch - język angielski

mgr Katarzyna Oślizło - gimnastyka korekcyjna

 

Emerytowani nauczyciele szkoły i przedszkola:

Anna Liro

ks. Jan Lizak

mgr Józefa Magiera

mgr Jolanta Madej

mgr Ewa Orlik

Stanisława Tracz

mgr Czesław Woźniczka

Maria Żurek


Anna Halagarda

Aleksandra Krzeczowska